image description


ಶ್ರೀ. ಟಿ. ರಘುಮೂರ್ತಿ

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ, ಇಂದಿನ ದಿನದಂದು

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
೧. ಡಾಕ್ಟರ್. ರಿಚರ್ಡ್ ವಿನ್ಸನ್ಟ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
೩ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,,
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್,
ಕೋರಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ:೦೮೦-೨೫೭೧೦೫೦೧,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:೦೮೦- ೨೫೬೧೮೩೬೫
೨. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದೆರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ: ೦೮೦ -೨೨೩೫ ೩೯೩೩
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೦-೨೨೩೫ ೬೩೮೧
೩. ಡಾಕ್ಟರ್. ಸ್ . ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ,
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ೨ನೆ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ: ೦೮೦-೨೨೨೫ ೧೪೭೬
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೦-೨೨೩೫ ೩೧೨೬
೪. ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ,(B & R)
ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ: ೦೮೦ ೨೨೩೫ ೩೧೩೮
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:೦೮೦ ೨೨೨೮ ೦೫೨೦
೫. ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ನ್೦.೪೯, ೪ಥ್ ಫ್ಲೋರ್, ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್, ಖನಿಜ ಭವನ,ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೧ ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ: ೨೨೨೫೫೯೧೧
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೨೨೨೫೫೭೪೦
೬. ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕ.
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಙಾನ ಇಲಾಖೆ,
ಖನಿಜ ಭವನ,
ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ: ೦೮೦- ೨೨೨೬ ೯೬೩೨
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೦-೨೨೩೪ ೧೧೩೫
೭. ಶ್ರೀ. ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್,
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಏ ಬ್ಲಾಕ್, ೫ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೨೭ ಕಚೇರಿ:೦೮೦-೨೨೨೭೮೮೧೩
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೦೮೦-೨೨೨೧೩೧೭೨

DISCLAIMER   |   CONTACT US   |   visitors Hit Web Stats
Maintained by EDP division,HGML.Powered by BCITS.   Copyright © 2009 Hutti Gold Mines Company Ltd. All rights reserved.