image description


ಶುದ್ಧೀಕರಣ

ಜೇಮ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಸಾಂದ್ರವನ್ನು ಹುರಿದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಟೇಡ್ ನಂತರ ಕರಗಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಬಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಚಿನ್ನ ಅಂಟಿದ ಸ್ಟೀಲ್ ವುಲ್ಲನ್ನು ಆಗಾಗ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಆಸಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಕರಗಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಬಟನ್ಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಟೇಬಲ್ ಸಾಂದ್ರ(ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್) ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ವುಲ್ಲಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿನ್ನದ ಬಟನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ೫ ರಿಂದ ೧೧ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ೮೮ ರಿಂದ ೯೧ ಶೇ. ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ, ೮ರಿಂದ ೧೧ ಶೇ. ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಶ್ಮಲಗಳಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.


DISCLAIMER   |   CONTACT US   |   visitors Hit Web Stats
Maintained by EDP division,HGML.Powered by BCITS.   Copyright © 2009 Hutti Gold Mines Company Ltd. All rights reserved.