image description


ಶಾಫ್ಟುಗಳು

ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಎರಡು ನೆಟ್ಟಗೆ ಶಾಫ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಲಿದ ಶಾಫ್ಟಿನಿಂದ. ಈ ಶಾಫ್ಟುಗಳು ಚಚ್ಚೌಕಾಕಾರದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ೨೬ ಎಲ್ ವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ೮೭೫ ಮೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ೨೭ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ೮೭೧ ಮೀ. ಮಧ್ಯದ ಶಾಫ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮೂರನೆಯದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಫ್ಟ್ ವಾರೆಯಾಗಿ ೧೫ನೇ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ೪೬೩ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನೆಟ್ಟವಾದ ಎರಡೂ ಶಾಫ್ಟುಗಳು ೨೬ನೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ೩೦ನೇ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂರು ಶಾಫ್ಟುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.


DISCLAIMER   |   CONTACT US   |   visitors Hit Web Stats
Maintained by EDP division,HGML.Powered by BCITS.   Copyright © 2009 Hutti Gold Mines Company Ltd. All rights reserved.